Informácie pre akcionárov

2007
Ročná finančná správa 2007 – vzor NBS
2008
Polročná finančná správa 2008 – vzor NBS
Ročná finančná správa 2008 – vzor NBS
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za r.2008
2009
Predbežné vyhlásenie za I.polrok 2009
Predbežné vyhlásenie za II.polrok 2009
Polročná finančná správa 2009 – vzor NBS
Ročná finančná správa 2009 – vzor NBS
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za r.2009
2010
Predbežné vyhlásenie za I.polrok 2010
Zápisnica z RVZ2010 s výsledkami hlasovania
Polročná finančná správa 2010 – vzor NBS
Predbežné vyhlásenie za II.polrok 2010
Ročná finančná správa 2010 – vzor NBS
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za r.2010
2011
Predbežné vyhlásenie za I.polrok 2011
Zápisnica z RVZ2011 s výsledkami hlasovania
Polročná finančná správa 2011 – vzor NBS
Predbežné vyhlásenie za II.polrok 2011
Ročná finančná správa 2011
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za r.2011
2012
Predbežné vyhlásenie za I.polrok 2012
Polročná finančná správa 2012 – vzor NBS
Predbežné vyhlásenie za II.polrok 2012
Zápisnica z RVZ2012 s výsledkami hlasovania
Ročná finančná správa 2012 - vzor NBS
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za r.2012
2013
Predbežné vyhlásenie za I.polrok 2013
Polročná finančná správa 2013 – vzor NBS
Zápisnica z RVZ2013 s výsledkami hlasovania
Predbežné vyhlásenie za II.polrok 2013
Ročná finančná správa 2013 - vzor NBS
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu a správy riadenia spoločností na Slovensku za r.2013
2014
Zápisnica z MVZ
Zápisnica z MVZ – Znalecký posudok, 1.časť
Zápisnica z MVZ – Znalecký posudok, 2.časť
Zápisnica z MVZ – Znalecký posudok, 3.časť
Predbežné vyhlásenie za I.polrok 2014
Zápisnica z RVZ2014 s výsledkami hlasovania
Polročná finančná správa 2014 - vzor NBS
Polročná finančná správa 2014 - doplnenie
Predbežné vyhlásenie za II.polrok 2014
Ročná finančná správa 2014 - vzor NBS
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za r.2014
Ročná finančná správa 2014 - doplnenie

2015

Zápisnica z RVZ2015 s výsledkami hlasovania
Predbežné vyhlásenie za I.polrok 2015
Polročná finančná správa 2015 - vzor NBS
Predbežné vyhlásenie za II.polrok 2015
Polročná finančná správa 2015 - doplnenie
Ročná finančná správa 2015 - vzor NBS
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za r.2015
Polročná finančná správa 2015 - doplnenie
Ročná finančná správa 2015 - doplnenie

2016

Zápisnica z RVZ2016
Polročná finančná správa 2016
Polročná finančná správa 2016 - doplnenie
Ročná finančná správa 2016 - vzor NBS
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za r.2016

2017    

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 2017
Vyhlasenie o dodržiavaní zásad kodexu správy a riadenia spoločnosti
Výzva akcionárom   
Oznámenie akcionára
Polročná finančná správa 2017
Ročná finančná správa 2017 - vzor NBS
Individuálna účtovná závierka za rok 2017
Návrhy uznesení
Oznámenie o konaní RVZ
Poučenie o práve akcionára
Spôsob a prostriedky prijímania oznamení týkajúcich sa splnomocnenia
Správa Dozornej rady
Údaje o počte akcií a hlasovacích práv
Výročná správa za rok 2017
Vzory plnomocenstiev Plastika 2018
Zmluva o vykone funkcie dozornej rady

2018   

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 2018