Revízna PP šachta

Ponuku nášho sortimentu sme obohatili o revíznu šachtu s PP korugovanou rúrou. Výška šachty je voliteľná. Odtok a všetky vtoky sú zaslepené, otvárajú sa podľa potreby na stavbe alebo podľa objednávky pri výrobe. Súčasťou dodávky PE veka a dna revíznej šachty sú príslušné tesnenia. Šachtu možno osadiť v oblastiach nezaťažených dopravou, pričom veko je pochôdzne. 

Katalógový list TU

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie alebo maloobchodné predajne