Váš názor je dôležitý

V roku 2013 začala spoločnosť Plastika,a.s. prechádzať celkovou reorganizáciou za účelom zvýšenia efektivity práce a poskytnutia kvalitnejších služieb zákazníkom. Komplex zmien sa týka všetkých zložiek spoločnosti od výroby cez predaj až po vedenie. V procese zvyšovania profesionality služieb, ponuky a kvality produktov je nevyhnutné poznať názor tých, ktorých spokojnosť je najdôležitejšia. V priebehu roka dostávame od záujemcov a partnerov cenné postrehy formou e-mailovej, ale aj osobnej komunikácie. Rozhodli sme sa, že od tohto roku, minimálne raz ročne, dáme možnosť našim obchodným partnerom, aby vyjadrili svoju spokojnosť, resp. nespokojnosť a vlastné postrehy a návrhy priamo v krátkom dotazníku. Dotazník je dostupný TU alebo po kliknutí na banner umiestnený v hornej časti domovskej stránky. Záleží nám na Vašom názore, pretože len vďaka Vám môžeme byť stále lepší. Ďakujeme.