Valné zhromaždenie 2012

Dňa 26.11.2012 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie 2012, ktorého priebeh je zdokumentovaný v zápisnici.