Prezentačné dni Aqua

Zúčastnili sme sa významnej prezentácie

Plastika, a.s. sa počas novembra zúčastnila prezentačných dní Aqua v Poprade a Žiline. Počas prednášky predstavili zástupcovia spoločnosti produktové portfólio obchodnej skupiny rúrových systémov.  Publikum tvorili odborníci z radov architektov, projektantov, realizačných firiem a iných odborníkov z oblasti stavebníctva.  Medzi hosťami tiež nechýbali zástupcovia štátnej správy, bytových družstiev či stavebných škôl a vybraných združení. Okrem rúrových systémov zúčastnení prejavili záujem o produkty z fólií a tiež zatrávňovač. Pre záujemcov boli k dispozícii katalógy rúrových systémov, fólií a cd pre projektantov.

Prezentačné dni poskytli priestor na osobné stretnutie, priame zameranie na cieľovú skupinu, porovnanie konkurencie a možnosť získať pozornosť odbornej a záujmovej verejnosti. Plastika, a.s. sa aj týmto spôsobom dostáva opäť do povedomia verejnosti ako tradičný, kvalitný a významný výrobca a dodávateľ plastových výrobkov. 

PK