Zmena sídla Plastika Bohémia,s.r.o.

Vážení zákazníci a záujemci, oznamujeme Vám, že ku dňu 3.12.2014 naša dcérska spoločnosť Plastika Bohémia,s.r.o. zmenila sídlo. Nové sídlo spoločnosti: Pod Hroby 130, 280 02 Kolín IV Kontakty zostávajú nezmenené.