Inovovaná vodomerná šachta


Ponúkame Vám inovovanú vodomernú šachtu, ktorá je určená na meranie odberu vody pre domácu a verejnú spotrebu pitnej vody. Šachta je skonštruovaná tak, že jej použitie je bezpečné aj v extrémnych podmienkach do -25°C. Využíva teplo pôdy v nepremŕzajúcej hĺbke, ktoré sa akumuluje pod EPS vložkou. EPS izolácia zabezpečuje vhodnú prevádzkovú teplotu počas všetkých ročných období. Šachta má malý rozmer, takže je pre ňu potrebný malý stavebný výkop a k tomu je možné ju prepraviť aj v osobnom aute. Nerozoberateľné napojenie vodomernej zostavy bolo nahradené zverným mosadzným napojením. V prípade nutnosti opravy, či výmeny, užívateľ ocení rozoberateľnú hornú časť vnútornej konštrukcie. Tú je možné vybrať a vykonať na nej opravy v pohodlí dielne. Vylepšením je aj vmontovanie kvalitného sedlového ventilu, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou spoľahlivosti. V prípade opotrebenia je možná jeho renovácia výmenou vršku. Dôležitou súčasťou je aj vstavaná spätná klapka, ktorá zabraňuje úniku vody v opačnom smere. Pre možnosť napojenia šachty pomocou elektrotvaroviek sa zmenil materiál pripájaceho potrubia na PE100. V ponuke je šachta s výškou 1,2 metra a 1,4 metra, pričom vhodnú výšku šachty určuje miestna vodárenská spoločnosť. Šachta nie je prejazdná motorovými vozidlami a to ani v blízkosti 1 metra pokiaľ nie je okolie spevnené. Nákres a podrobnejšie technické parametre nájdete v montážnom postupe.
Výška v mmOdporúčaná maloobchodná cena
1 405402 € s DPH
1 165399 € s DPH

Montážny postup
Vyhlásenie zhody
Maloobchodné predajne