NOVINKA! PVC plnostenné rúry

V tomto roku sme pre Vás pripravili ďalšie rozšírenie sortimentu. Hladký systém z PVC-U sme obohatili o rúry s plnou stenou. PVC-U hladké kanalizačné rúry plnostenné sú vyrábané podľa normy STN EN 1401-1. Tento potrubný systém je určený pre výstavbu stokových sietí a kanalizačných prípojok na odvod odpadových a dažďových vôd do teploty 60°C z bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov do stupňa znečistenia, ktoré nepôsobí agresívne na PVC-U v zmysle TNI ISO/TR 10358 a elastomérové tesniace krúžky. Rúry a tvarovky sa spájajú hrdlovým násuvným spojom s tesniacim elastomérovým krúžkom.
Tesnosť hrdlového spoja je kontrolovaná pretlakom 50 kPa. Na požiadanie vykonávame statický výpočet uloženia potrubí v zmysle doporučenia STN 73 6734. V zmysle STN 73 0823 sú rúry a tvarovky zaradené do stupňa horľavosti B. Rúry sa vyrábajú v oranžovohnedej farbe. Výrobky sú certifikované na Slovensku, v Česku a Maďarsku. Materiál používaný na výrobu rúr a tvaroviek je recyklovateľný. Tvarovky sú vhodné pre rúry s kruhovou tuhosťou SN2, SN4 a SN8.

 

Katalógový list TU

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie alebo maloobchodné predajne