Zmena sídla Plastika Hungária, Kft.

Vážení zákazníci a záujemci, oznamujeme Vám, že ku dňu 16.1.2015 naša dcérska spoločnosť Plastika Hungária,Kft. zmenila sídlo. Nové sídlo spoločnosti: Plastika Hungária Kft., Egerbocs u. 7/A, H-1172  Budapest.  Kontakty zostávajú nezmenené.